Pháp lý

Dự án Khu dân cư Tràng An được hình thành dựa trên sự cần thiết và thiết thực đối với tình hình phát triển chung của khu vực TP Bạc Liêu. Do đó được các sở ban ngành quan tâm sâu sắc tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được hoàn thành sớm nhất.

Đây là một số văn bản được ban hành liên quan đến sự hình thành dự án :

-         Quyết định số:1208/QĐ-UBND  ngày 27/05/2009  về việc  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư giáp khu bến xe – bộ đội biên phòng đến tránh QL1A – tỷ lệ 1/500

-         Quyết định số : 1411/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 về việc phê duyệt phương án tổng thế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe – Bộ dội biên phòng đến tránh QL1A, phường 7, thị xã Bạc Liêu.

-         Quyết định số : 1625/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 về việc thu hồi 643.441,00 m2 đất để đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe – Bộ đội biên phòng đến tránh QL1A tại khóm 1, phường 7 , thị xã Bạc Liêu.

-         Quyết định số : 275/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu bến xe – bộ đội biên phòng đến đường tránh QL1A ( Giai đoạn 1)

-         Quyết định số: 1847/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu tái định cư bến xe – bộ đội biên phòng

-         Quyết định số : 2069/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu bến xe – Bộ dội biên phòng đến tránh QL1A ( Giai đoạn 1)

-         Quyết định số : 2871/QĐ/UBND ngày 28/10/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư giáp khu bến xe – Bộ đội biên phòng tỷ lệ 1/500, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

-         Quyết định số: 3690/QĐ – UBND  ngày 28/12/2010 về việc phê duyệt phương án bồi thường ,hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu bến xe – bộ đội biên phòng đến đường tránh QL1A ( Giai đoạn 2)

-         Quyết định số : 1860/QĐ- UBND ngày 01/07/2011 về việc cho phép đầu tư xây dựng và phê duyệt diều lệ quản lý thực hiện dự án Khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe- Bộ đội biên phòng, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

-         Quyết định số: 3320 / QĐ- UBND ngày 23/11/2011 về việc thu hồi 247,03 m2 đất do Ủy ban nhân dân phường 7 quản lý và giao  646.488,00 m2 đất cho công ty TNHH Tư vấn và Đầu  tư Tràng An để đầu tư xây dựng khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe – Bộ đội biên phòng tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-         Công văn số : 1175/UBND –KT ngày 05/04/2013 về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An làm chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà xã hội tại phường 7, thành phố Bạc Liêu.

-         Giấy phép xây dựng cảu Sở Xây dựng Bạc Liêu số: 18/GPXD ( Sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án)

            Giấy chứng nhận đầu tư  của UBND tỉnh Bạc Liêu số : 60121000043 cấp ngày 23/11/2011

phoi-canh-trang-anh